اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت ) ISO9001:2008

اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) ISO14001:2004

اخذ گواهینامه اوهساس ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ) OHSAS18001:2007

اخذ گواهینامه HSE ( HSE-MS )

اخذ گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) ISO22000:2005 , HACCP

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ) ISO10002

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۱ ( سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ) ISO10001

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ ( سیستم مدیریت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان ISO10004

اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ) ISO/TS29001:2010

اخذ گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ ( سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی ) ISO13485

اخذ گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ ( سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ) ISO27001

اخذ گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ (مدیریت خدمات IT ) ISO20000

اخذ گواهینامه ایزو ۲۸۰۰۱ ( سیستم مدیریت زنجیره تامین ) ISO28001

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی EN16001:2009 و ISO50001

اخذ گواهینامه حلال HALAL

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت مواد غذائی در مراکز عرضه عمده و خرده فروشیها (آژانس ایمنی غذای انگلستان) ( SFBB Safer food Better Business)

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ ( سیستم مدیریت آموزش ) ISO10015:1999

اخذ گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ ( سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی ) ISO15189

اخذ گواهینامه CE   از اتحادیه اروپا

و سایر گواهینامه های بین المللی ایزو

 

شرکت مهندسی رکا با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو ، خدمات فنی و مهندسی و..  در شمال غرب کشور بوده و این شرکت نمایندگی انحصاری مرجع صدور گواهینامه های بین المللی ایزو را از RFTC اسپانیا دریافت نموه است. این مجموعه با تمام قدرت آماده ارائه خدمات مشاوره انواع سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ، ممیزی و پیش ممیزی و رفع ایزاد های احتمالی سیستم ، ثبت و صدور انواع گواهی نامه های سیستم های مدیریت کیفیت ایزو از قبیل ISO 9001  ISO 14001  ISO18001 ISO22000 IMS و… می باشد.

شرکت مهندسی رکا برترین مجمعه مشاوری سیستم های مدیریت کیفیت ایزودر شمال غرب کشور

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که پس از استاندارد ۹۰۰۱ در بسیاری از سازمان ها استقرار یافته است.این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است. الزامات کلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بر شناسایی عوامل آلوده گننده یا بقول استاندارد جنبه های زیست محیطی است. جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.به عنوان مثال نشر در هوا، رها سازی در آب و استفاده از منابع طبیعی، نمونه ای از جنبه است اما پیامد نشر در هوا مرگ پرندگان می شود، پیامد رها سازی در آب مرگ آبزیان، اثرات سوء بر انسان ها و تخریب سفره های زیرزمینی است. پس همانطور که مشاهده نمودید هر جنبه می تواند دارای چندین پیامد باشد.سازمان هایی که استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را اجرا و پیاده سازی می نمایند باید جنبه ها و پیامدهای سازمانشان را شناسایی و اندازه گیری نمایند. اندازه گیری عوامل آلاینده مانند گازهای خروجی، پساب ها و … نیز در زمره الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت زیست محیط می باشد. این استاندارد براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ طراحی شده با این تفاوت که اثرات زیست محیطی آن را بررسی می نماید.این استاندارد روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت های اجتماعی آنها در مقابل زیست محیط بیان می نماید که با اتکا به این الزامات کمترین آسیب به محیط زیست وارد می شود.از جمله مزایای پیاده سازی و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شناسایی نیازمندیهای قانونی سازمان

شناسایی جنبه ها و خسارتهای احتمالی به زیست محیط

ارزیابی عملکرد در برابر استانداردها و قوانین درون سازمانی

بررسی روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی

شناسایی خط مشی های زیست محیطی در مورد پرسنل و پیمانکاران

مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ به شرح ذیل می باشد:

مرحله اول: شناسایی ساختار کلی پروژه و وضعیت موجود سازمان: هدف از اجرای این مرحله شناسایی وضعیت موجود سازمان و فاصله آن تا اجرای نیازهای ایزو ۱۴۰۰۱. این مرحله قدم های اصلی اجرای ایزو ۱۴۰۰۱ را اعلام می نماید. این مرحله شامل خط مشی مدیریت زیست محیط، شناسایی جنبه هایی از زیست محیط که در سازمان وجود دارد، می باشد.مرحله دوم: بازنگری و تحلیل شرایط سازمان با استاندارد زیست محیط: در این مرحله الزامات سیستم مدیریت زیست محیط به همراه اصلاحات مورد نیاز آن به نحوی که تمامی اجزای ایزو ۱۴۰۰۱ را مورد بررسی قرار دهد بررسی و اجرایی می نماید.مرحله سوم: آماده سازی سازمان جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ : در این مرحله پس از اطمینان از صحت عملکرد سازمان در راستای مدیریت زیست محیط (ایزو ۱۴۰۰۱) و پس از انجام ممیزی نهایی سازمان موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می گردد.

سازمان‌هایی که طرف قرارداد یا مشتریان آن‌ها شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی و عمرانی می‌باشند عموماً از استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ می‌توانند استفاده نمایند.

 این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو موارد زیررا کنترل نمایید.نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده گواهی نامه (ISO )  رامطابق با لسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهید. نام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB (مخفف همین سه کلمه ) و غیره .تاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) )رارویت و کنترل نمایید.کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو

 

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ( ISO9001:2015 ) یک استاندارد عمومی و پرکاربرد ازسری استانداردهای ایزو۹۰۰۰ ( ISO9000 ) میباشد.گواهینامه ایزو۹۰۰۱ درواقع علاوه براینکه پرکاربرد ترین استاندارد ازسری استانداردهای منتشر شده توسط سازمان استاندارد جهانی میباشد بعنوان یک استاندارد پایه جهت سایر استانداردها نیز میباشد. عنوان گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد . استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ازجمله استاندارد هایست که چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و هرویرایشی نسبت به ویرایش قبلی تکمیل تر و کاربردی تر شد.استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از استاندارد سری ۹۰۰۰ بااستفاده ازاستانداردهای مرتبط بااستاندارد تضمین کیفیت و همچنین استاندارد ملی کشور انگلستان تقریبا ازسال ۱۹۷۸ میلادی مطرح گردید تااینکه برای اولین بار درسال ۱۹۸۷ درسازمان استاندارد جهانی تحت عنوان سیستم تضمین کیفیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. کمیته TC176 که مسئولیت تهیه و تدوین استاندارد ISO9001 رابرعهده داشت باتلاش بیشتر و رفع نواقص موجوددر پیش نویس مربوطه بامحوریت و تمرکز برکنترل کیفیت و کشف مشکلات کیفی توانست درسال ۱۹۸۷ اولین پیش نویس نهایی راتدوین و منتشر نماید. پیش نویس ISO9001 بارفع نوافص موجود بالاخره درسال ۱۹۹۴ پس ازرای گیری اعضاء تحت عنوان سری استانداردهای سیستم تضمین کیفیت سری ISO9001:1994 و ISO9002:1994 منتشر شد. منظور ازسری ISO9000 وجود چند استاندارد باشماره ISO9001 و ISO9002 و ISO9003 و ISO9004 بود. درویرایش ۱۹۹۴ سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزوبه دودسته تقسیم میشدند. یک دسته ازآنهاییکه خدمات ویا محصولات خودرا هم طراحی و هم اجرا میکردند بایستی گواهینامه ISO9001 میگرفتند و یک دسته دیگرکه طراحی نداشتندو فقط اجرا میکردند ،  بایستی گواهینامه ISO9002 میگرفتند. ISO9003و ISO9004 بعنوان تعاریف و راهنما استفاده میشدند و قابلیت صدور گواهینامه راندارد. درسال ۲۰۰۰ استاندارد ایزو۹۰۰۰ مورد بازنگری قرارگرفت و پس ازاعمال تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شد. همچنین مبحث ISO9001 و ISO9002 درهم ادغام و فقط تحت عنوان ISO9001 مطرح شد. یعنی دیگر گواهینامه ایزو۹۰۰۲ قابلیت صدور نداشت و فقط گواهینامه ISO9001 صادر میشد.ازآنجاییکه مدرک ایزو۹۰۰۱ (مدرک ISO9001 ) دربین تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتی باسرعت زیاد رو به رشد بود، لذا بعنوان مهمترین استاندارد مورد ارزیابی مشاوران و کارشناسان قرار گرفت و معایب و محاسن آن مشخص میشد. بدلیل همین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مجدد درسال ۲۰۰۸ مورد ویرایش قرار گرفت و تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 منتشر شد. درویرایش ۲۰۰۸ مشتری مداری و رضایت مشتری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. استاندارد ISO9001 ازسال ۲۰۰۸ تاسال ۲۰۱۵ مورد استفاده قرار گرفت و درتاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ بااعمال تغییرات و بااهداف کاهش کاغذ بازی ، واقع بینانه بودن نسبت به محیط کسب و کار ، افزایش رضایت مشتری ، برنامه ریزی استراتژی و…. مجدد ویرایش و منتشر شد.هم اکنون استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ( ISO9001:2015 ) توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین طرفهای بدون سازمانی و یاحتی مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO9001:2015 (گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ) صادر شود.یادآوری میگردد استاندارد ISO9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگردد و جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو مانند ISO14001 و OHSAS18001 بایستی ابتدا ISO9001 پیاده سازی گردد.

سازمان های دولتی
سازمان ها و شرکت های خصوصی
شرکت های تولیدی و شرکت های بازرگانی
مراکز آموزشی و آموزشگاه ها
مشاوران سیستم های مدیریتی

 این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو موارد زیررا کنترل نمایید. نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده گواهی نامه (ISO )  رامطابق با لسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهیدنام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB (مخفف همین سه کلمه ) و غیرهتاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) )رارویت و کنترل نمایید.کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو