شرکت مهندسی رکا با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو ، خدمات فنی و مهندسی و..  در شمال غرب کشور بوده و این شرکت نمایندگی انحصاری مرجع صدور گواهینامه های بین المللی ایزو را از RFTC اسپانیا دریافت نموه است. این مجموعه با تمام قدرت آماده ارائه خدمات مشاوره انواع سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ، ممیزی و پیش ممیزی و رفع ایزاد های احتمالی سیستم ، ثبت و صدور انواع گواهی نامه های سیستم های مدیریت کیفیت ایزو از قبیل ISO 9001  ISO 14001  ISO18001 ISO22000 IMS و… می باشد.

شرکت مهندسی رکا برترین مجمعه مشاوری سیستم های مدیریت کیفیت ایزودر شمال غرب کشور