گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ در تبریز

شرکت مهندسی رکا برترین ارائه دهنده خدمات مشاوره ، ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو با قابلیت رهگیری و رجیستر بین المللی در کمترین زمان ممکن (گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ در تبریز)

نحوه اخذ گواهینامه ایزو

بایستی ابتدا آن دسته از مشتریانی که می خواهیم میزان رضایت آنان را بسنجیم جداسازی کنیم. جهت مشاوره و پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۴ بایستی سازمان اطلاعاتی مختصر در ارتباط با IBM یا همان سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان داشته باشد. پس سازمان هایی که قصد دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ را دارند از همین ابتدا باید این سیستم را طراحی کنند. پس ما اطلاعاتی مختصر در خصوص نام و نام خانوادگی مشتری، تاریخی که با شما ارتباط گرفته و هم چنین صحبت هایی که بین شما رد و بدل شده را نیاز داریم. بسیاری از سازمان ها که قصد دریافت این مدرک را دارند از داشتن چنین اطلاعاتی بی بهره هستند و در واقع با نداشتن چنین اطلاعاتی روند دریافت مدرک ایزو ۱۰۰۰۴ به تعویق می افتد. (گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ در تبریز)

مزایای استفاده از گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

– قادر به شناسایی ریسک ها و فرصت های بهبود کارآیی زیست محیطی خود خواهد بود.
– از تطابق با نیازمندی های قانونی زیست محیطی اطمینان خواهد یافت.
– صرفه جویی و کاهش در هزینه های مربوط به (مصرف انرژی،پسماندها و مواد اولیه) را شاهد خواهد بود.
– قادر به قدم برداشتن در مسیر بهبود مستمر کارآیی زیست محیطی و دستیابی به اهداف استراتژیک خود خواهد بود.
– از رویکردی ساختاریافته در تعیین اهداف زیست محیطی و ابزار دستیابی به آنها برخودار میگردد.
– روابط خوبی با مشتری به عنوان یک تامین کننده محصولات یا خدمات ایجاد خواهد نمود.
– ریسک فعالیت ها و فرایندها را در سازمان کاهش خواهد داد..
– خود را ملزم به استفاده بهینه از منابع طبیعی می نماید. (گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ در تبریز)

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

الگوریتم (روش ) محاسبه رضایت مشتری

میزان رضایت مشتری (عدد کمیتی ) در آخرین دوره ارزیابی

تعداد شکایات مشتریان و نحوه تحلیل و شناسایی و رفع علل

یک نسخه از فرم (فرمت ) خام ارزیابی رضایت مشتریان

حداقل ۵ نسخه تکمیل شده فرم ارزیابی رضایت مشتریان

حداقل ۲ نسخه تکمیل شده فرم ارزیابی شکایات مشتریان

نام و نام خانوادگی مسئول سیستم ارزیابی رضایت مشتریان

نام و نام خانوادگی مسئول تائید صحت نتایج ارزیابی رضایت مشتریان

برنامه های بهبود منتجه از نتایج ارزیابی رضایت مشتریان (آموزش ایزو)

 

شرکت مهندسی رکا برترین مجموعه مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزودر شمال غرب کشور