امروزه گستردگی علوم و دانش­های بشری به حدی است که دستیابی انفرادی انسان و سیطره بر همه ­ی آنها عملا ممکن نیست و لذا تفکیک شاخه ­های علوم و فنون به جهت اشراف بر همه­ ی جنبه ­های آنها در زندگی بشر امروزی نقش بسزایی ایفا می نماید. مراجعه به متخصص و صاحبنظر به جهت انجام مطالعات، طراحی­ها و نیز انجام طرح­های صنعتی و پژوهشی در همه­ ی عرصه ­ها تحت عنوان کلی خدمات مشاوره در متن قوانین و مقررات آورده شده است. شرکت مهندسی رکا(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۱۴۰ با بیش از ۷ سال تجربه مفید در زمینه­ ی مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو، مشاوره برنامه ریزی تولید، بازاریابی محصولات و آموزش­های تخصصی درون و برون سازمانی در زمینه های فنی مهندسی و تعالی سازمانی فعالیت نموده است. این شرکت با هدف اعتلای سطح افکار عمومی در زمینه اطلاع رسانی, همواره کیفیت وخدمات پس از فروش ایده آل را به عنوان شعار اصلی در سرلوحه اهداف خود قرارداده و تا نایل شدن به این هدف از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد . همچنین آماده پذیرش پیشنهادات و انتقادات سازنده شما در واحد روابط عمومی هستیم.

0

پروژه های مشاوره

0

مشتریان ایزو

0

گواهی صادر شده

شرکت مهندسی رکا(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۱۴۰ با بیش از ۷ سال تجربه مفید در زمینه ­ی مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت ایزو، مشاوره برنامه ریزی تولید، بازاریابی محصولات و آموزش­های تخصصی درون و برون سازمانی در زمینه های فنی مهندسی و تعالی سازمانی فعالیت نموده است.