OHSAS 18001، یا بهداشت حرفه‌ای و سری‌های ارزیابی ایمنی (که به‌طور رسمی BS OHSAS 18001 شناخته می‌شود) یک استاندارد بریتانیایی برای ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم‌های مدیریت است که در سطح بین‌المللی استفاده می‌گردد. اسس از برای این به وجود آمد تا به همهٔ انواع سازمان‌ها برای دستیابی به هدف آشنای بهداشت شغلی و ایمنی عملکرد کمک کند که به‌طور گسترده‌ای در زمینهٔ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سیستم، به رسمیت شناخته شده و محبوب است.سازمان‌ها در سراسر جهان تشخیص دادند که نیاز به کنترل و بهبود سلامت و عملکرد ایمنی دارند و انجام این کار با بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی (OHSMS) انجام پذیر است. با این حال قبل از سال ۱۹۹۹ استانداردهای ملی و طرح‌های اخذ اختصاصی گواهینامه‌ها افزایش یافته بودند. این باعث سردرگمی و گسستگی در بازار و تضعیف اعتبار طرح‌های منحصر به فرد شد.با شناخت این کمبود، یک گروه پروژهٔ همکاری بین‌المللی به نام بهداشت حرفه‌ای و سری‌های ارزیابی ایمنی (OHSAS) تشکیل شد که برای ایجاد یک رویکرد واحد و یکپارچه بود. این گروه از نمایندگان استانداردهای ملی، نمایندگان نهادهای علمی، همچنین نمایندگان ارائه دهندگان مجوزهای رسمی و گواهی‌نامه‌ها و مسئولان ایمنی و بهداشت شغلی موسسات به همراه نمایندگان استانداردهای ملی انگلستان، یعنی گروه BSI، تشکیل شد و دبیرخانه تشکیل دادند.گروه پروژه OHSAS، سری‌های OHSAS 18000 را با بهترین طرح‌ها و استانداردهای موجود طراحی و در سال ۱۹۹۹ منتشر ساختند. این مجموعه شامل دو مشخصه است: ۱۸۰۰۱ که الزامات مورد نیاز برای سیستم مدیریت بهداشت حرفه‌ای را ارائه می‌کند و ۱۸۰۰۲ که به اجرای دستورالعمل‌ها داده می‌شود. از سال ۲۰۰۵، حدود ۱۶٬۰۰۰ سازمان در بیش از ۸۰ کشور در سطح جهان بودند که از از مشخصه‌های OHSAS 18001 استفاده می‌کردند. در سال ۲۰۰۹ بیش از ۵۴٬۰۰۰ گواهینامه در ۱۱۶ کشور به OHSAS یا معادل آن، استانداردهای OHSMS صادر شده‌است.مشخصه‌های OHSAS 18001 در ژوئیه ۲۰۰۷ به روزرسانی شده‌اند. در میان دیگر تغییرات، مشخصه‌های جدید بیشتر همتراز با دقت سازه‌های ISO 9000 و ISO 14000 شدند به‌طوری‌که سازمان‌ها می‌توانند به راحتی OHSAS 18001 در کنار سیستم‌های مدیریت موجود اتخاذ کنند. علاوه بر این، «بهداشت» به عنوان جزئی از «بهداشت و ایمنی» تأکید بیشتری یافته‌است.بعدها، گروه BSI تصمیم گرفت تا OHSAS 18001 را به عنوان یک استاندارد بریتانیایی یا انگلیسی تصویب کند. گروه BSI متعاقباً پس از آن نسخهٔ به روز شدهٔ مشخصه‌های راهنمایی‌ها یا دستورالعمل‌ها ی ۱۸۰۰۲ را با عنوان BS OHSAS 18002 در سال ۲۰۰۸ برای انتشار به تصویب رساند

تمامی سازمان ها و شرکت ها می توانند این گواهی را دریافت کنند.

 این سوال همواره درذهن متقاضیان گواهینامه ایزو جای دارد. جهت اطلاع ازاصالت گواهینامه ایزو موارد زیررا کنترل نمایید.نام وبرند مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ( معمولا در بالای گواهینامه درج می گردد ) رامشخص نمایید.سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رابازدید کرده و نام صادر کننده گواهی نامه (ISO )  رامطابق با لسیت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو مندرج درسایت تطبیق دهید. نام و برند مرجع صادر کننده بایستی دقیقاً همان نامی باشدکه درلیست مندرج درسایت آمده یعنی نام کامل و یامثلاً بدون مخفف شده بطور مثال اگر نام مندرج درسایت کیفیت تکنیک برتر هست بایدبرند صادر کننده هم دقیقاًروی گواهینامه همین باشد نه القابی مانند QTB (مخفف همین سه کلمه ) و غیره.تاریخ اعتباردهی شده ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درهمان لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو موجود میباشد. کنترل نماییدکه تاریخ روز نگذشته باشد.وب سایت رسمی مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو ( البته پس از حصول اطمینان از درست بودن آدرس اینترنتی وب سایت رسمی موسسه صادر کننده گواهینامه ایزو) راکنترل کرده ونام شرکت خودبه همراه کد انحصاری مندرج درداخل گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) )رارویت و کنترل نمایید.کنترل تاریخهای صدور گواهینامه ایزو و انقضاء اعتبار گواهینامه ایزو